Present perfect continuous


Present perfect continuous tense üzerine sorularınız varsa burada sorabilirsiniz. Bu konuyla ilgili açıklamaları okumak ve alıştırmalar çözmek isterseniz buraya tıklayınız.