Likes, Dislikes, Hobies, Interests örnekler


Günlük ingilizce konuşmalarımızda kullandığımız like, dislike, love, keen on, hate gibi kelimeler bizim hobilerimiz ve ilgilendiklerimizle ilgili bilgi verir.

Like:

Sevdiğimiz, hoşumuza giden nesne veya olayları anlatırken like (sevmek) fiilinden yararlanırız. Like fiilinden sonra bir eylem gelecekse, sonuna -ing takısı konur.

Örneğin:

He likes going out on Saturday (O cumartesi günü dışarı çıkmaktan(birşeyler yapmaktan) hoşlanır)

I like swimming. (Ben yüzmekten hoşlanırım)

I realy like having breakfast in a café (Ben gerçekten bir kafede kahvaltı almaktan/yapmaktan hoşlanırım)

Burada kullandığımız realy kelimesi, ilgilendiğimiz şeye vurgu yapmamızı sağlar. 

I like watching television. (Ben televizyon seyretmekten hoşlanır.)

I like walking in forest. (Ben ormanda yürümekten hoşlanır.)

My sister realy likes riding bicycle. (Kız kardeşim bisiklete binmekten hoşlanır.)

Olumsuzları için don’t/doesn’t getiriyoruz.

I don’t like eat meal. (Ben et yemekten hoşlanmam.)

My sister doesn’t like getting up early at the weekends. ( Kız kardeşim hafta sonları erken kalkmaktan hoşlanmaz)

Unutmayın ki bu yapıda the simple present tense  yani geniş zaman kullanılmaktadır. 

 

Love:

Bir yelemi veya nesneyi çok sevdiğinizi anlatmak için love (sevmek) fiili kullanılır.  Love fiiilinden sonra gelen eylemin sonuna -ing takısı gelir.

Örneğin:

I love singing in the karaoke bar. (Ben ben karaoke barda şarkı söylemeyi severim.)

You love eating meal. (Sen, et yemeyi seversin.)

He loves playing tennis. (O tenis oynamayı sever.)

Suna absolutely loves swimming in the poll. (Suna havuzda yüzmeye bayılır.)

Burada kullandığımız absolutely kelimesi, ilgilendiğimiz şeye vurgu yapmamızı sağlar. 

We love riding horses in the park very much. (Biz parkta atlara binmeyi çok severiz.)

Burada kullandığımız very much kelimesi, ilgilendiğimiz şeye vurgu yapmamızı sağlar. 

He desn’t love watching TV at home. (O evde televizyon seyretmeyi sevmez.)

You love fishing very much. (Siz balık tutmayı çok seversiniz.)

Love kelimesinden sonra bir nesne de getirebilrsiniz. Bu durumda -ing takısı takmazsınız. (zaten -ing takısı sadece eylemlere takılır)

I love trees. (Ben ağaçları severim.)

I don’t love the chess very much. (Ben satrancı çok fazla sevmem.)

He doesn’t love tea. (O çay sevmez.)

Unutmayın ki bu yapıda the simple present tense  yani geniş zaman kullanılmaktadır. 

 

Hate:

Nefret edilen, sevilmeyen eylemler için hate (sevmemek, nefret etmek) fiili kullanılmaktadır.
Eğer Hate kelimesinden sonra bir fiil gelirse sonuna -ing eki alır.

Örneğin:

I hate eating sweet things at breakfast. (Ben kahvaltıda tatlı şeyler yemekten nefret ederim.)

I hate telling a lie. (Ben yalan söylemeyi sevmem.)

She hates watching romantic movie. (O romantik film seyretmeyi sevmez.)

My sister hates cats. (Kız kardeşim kedilerden nefret eder.)

Unutmayın ki bu yapıda the simple present tense  yani geniş zaman kullanılmaktadır. 

 

Enjoy:

Sevilen, hoşlanılan eylem için enjoy kelimesi de kullanılabilir. (enjoy: sevmek, hoşlanmak) Tabiki Enjoy kelimesinden sonra gelen eylem sonuna da -ing takısı konur.

Örneğin:

We enjoy looking at the sunshine. (Gün doğumuna bakmayı severiz.)

He enjoys listening to rap music. (O rap müzik dinlemeyi sever.)

You enjoy horror films very much. (Sen korku filmlerini seversin.)

I don’t enjoy horror films. (Ben korku filmlerini sevmem.)

Burada kullandığımız very much kelimesi, ilgilendiğimiz şeye vurgu yapmamızı sağlar. 

 

Be Interested in:

Bir şeye veya eyleme duyulan ilgiyi anlatmak için be interested in kalıbı kullanılır. Eğersonrasına eylem bildirilecekse sonuna -ing takısı getirilir.

Örneğin:

I am interested in soccers. (Ben futbolculara ilgi duyarım.)

I am interested in cooking something. (Ben birşeyler pişirmeye ilgi duyarım.)

You are interested in commedies. (Sen komedi filmlerine ilgi duyarsın.)

 

Be good at:

Eğer bir eylem konusunda başarılı veya bir alanda iyi olmayı anlatacaksak  be good at kalıbı kullanılmalıdır. Sonrasında bir fiil geliyor ise fiilin sonuna -ing eklenir.

Örneğin:

I am good at Geography. (Coğrafya dersinde iyiyim (başarılıyım).)

Salih is good at basketball. (Salih basketbolda başarılıdır.)

Sara is good at tango. (Sara tangoda başarılıdır (iyidir).)

We are good at speaking Spanish. (Biz İSpanyolca konuşmada başarılıyız.)

 

be crazy about: 

Eğer bir eylemi veya nesneyi delicesine (çılgıncasına) seviyorsak, bunu be crazy about kalıbıyla belirtiriz. Bu kalıptan sonra eğer fiil geliyorsa, sonuna -ing eki getirilir.

I am crazy about denims. (Kot elbiseleri çılgıncasına severim.)

We are crazy about traveling. (Biz seyaheti çılgınca severiz.)

You are crazy about watching football. (Futbol seyretmeyi çılgıncasına seversin.)

 

Dislike :

Bir şeyden yada eylemden  hoşlanmıyorsak  dislike fiilini kullanırız. Dislike kelimesinden sonra gelen eylem sonuna -ing takısı alır.

Erkan dislikes hamburger. (Erkan hamburger sevmez.)

You dislike swimming . (Sen yüzmeyi sevmezsin.)

 

Be keen on:

Eğer bir nesne veya eyleme heves (istek) belirtmek istersek be keen on kalıbını kullanabiliriz. Daha sonrasında fiil gelecekse -ing eki getirilir.

You are keen on making gym ( Ben spor yapmayı severim(hevesliyim))

I am quite keen on art (Ben  sanatı oldukça severim(hevesliyim)).

Burada kullandığımız quite kelimesi, heves ettiğimiz şeye vurgu yapmamızı sağlar. oldukça anlamına gelir.

I am realy keen on learning english. (Ben ingilizce öğrenmeyi gerçekten severim (heves ederim))

A button to read only the text surrounded by these shortcodes.


Siz de bu konu hakkındaki görüş, düşünce ve sorularınızı bize iletebilirsiniz.

hey sen! yorum yapabilmek için giriş yap .