‘get used to’ olarak etiketlenmiş yazılar


  • Get used to Türkçe konu anlatımı

    Get used to Türkçe konu anlatımı

    ÖRNEKLER Mobile phone was a novelty but then people got used to it in time. = Cep telefonu bir yenilikti ama insanlar zamanla ona alıştılar. I am getting used to my new school = Yeni okuluma alışıyorum. This car is bigger but you will get used to it = Bu araba daha büyük ...