ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisiEDİLGEN YAPI / PASSIVE VOICE

Gizle | Göster
NEDİR?

Cam kırıldı.

Bu cümle edilgendir. Bu cümlenin öznesi (cam) işi yapan değil işten etkilenendir. Buradaki iş kırmaktır ama kıran, cam değildir, cam kırılmıştır. Bir başkası onu kırmıştır. Kısacası edilgen cümlede cümlenin öznesi işi yapan değil ondan etkilenendir.

Davete ben de çağrıldım.

Şu ev yıkılacak.

Araba çoktan satıldı.

Bu kavram İngiliz dilinde de aynen böyledir.
NASIL YAPILIR?

Ö+BE+F3

(yani ÖZNE+BE +FİİLİN 3. HALİ)

The window was broken =Cam kırıldı.

Dikkat edin, her zaman olduğu gibi önce özne sonra fiil geliyor. Yani etken cümlelerdeki yapı korunuyor. Ama burada asla göz ardı edilmemesi gereken bir nokta var, o da BE.

Be, bütün edilgen cümlelerde yardımcı fiildir.

Biliyorsunuz özne zamana göre değişen bir öğe değildir. Geçmiş hali gelecek hali olmaz. Edilgen yapıda fiilin 3. halini kullanıyoruz. O da sabittir ve kullanılan zamana göre değişmez. O halde hangi zamandan bahsedildiğini bize hangi öğe gösterecek? Geriye kalan tek öğe: BE.

Bakınız;

Turkish is spoken in Turkey = Türkiye’de Türkçe konuşulur. Turkey özne, spoken fiil. “is” kelimesine bakıp anlıyoruz ki bu cümlenin zamanı geniş zaman çünkü be fiili geniş zaman haliyle çıkmış karşımıza. (be fiiliyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız)

Fenerbahçe was beaten =Fenerbahçe yenildi. Bu cümlede de özne Fb, fiil beaten. Olayın geçmişte gerçekleştiğini “was”dan anlıyoruz.
BY
Edilgen cümlelerde işi yapan belli değildir, söylenmesi gerekmez. Cam kırıldı. Burada önemli olan zaten camın kırılmış olmasıdır, kimin kırdığı değil. Ama bazen işi kimin yaptığını da söylemek iktiza eder. Bu durumda cümlenin sonuna by yazar ve hemen ardından işi yapanı belirtiriz. The window was broken by Kazım. =Cam Kazım tarafından kırıldı.
ZAMANLARA GÖRE ÇEKİM

Burada verilen cümlelerde Ö+be+F3 yapısını her bir cümlede görmeye çalışınız.

Edilgen cümlelerde aslen yardımcı fiil olan be fiilinin nasıl cümlenin asıl fiili gibi kullanıldığına dikkat ediniz
  • OLUMLU CÜMLELER
  • OLUMSUZ CÜMLELER
  • SORU CÜMLELERİ
SÖZLÜ ALIŞTIRMA - BAKIN, ÇÖZÜN

Aşağıdaki kelimeleri doğru sıralayarak edilgen cümleler oluşturunuz.

1. closed          shops               in the evening               are

2. the thief                    caught              be                    will

3. all the food               eaten                been                has      

4. this text                    read                 being                is

5. spoken                    Bulgarian                     not       is          in Turkey

6. by Cemil                  Cemile                         loved               is

CEVAPLAR
SON BİR NOT

Bazı fiiller iki nesne alabilir. Ahmet gave Mehmet the car= Ahmet Mehmet’e arabayı verdi. Burada hem Mehmet hem the car nesnedir. Bu tür cümlelerin edilgen yapılmasında özne olarak bu iki nesneden herhangi biri kullanılabilir.

Mehmet was given the car by Ahmet

The car was given to Mehmet by Ahmet.

 Her iki cümlede de arabanın Mehmet’e Ahmet tarafından verildiği anlatılmaktadır.
İNTERAKTİF ALIŞTIRMALAR
Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)