ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisi



PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE (I have been waiting)

Gizle | Göster
NEDİR?
 

Bu zamanın Türkçe’de net bir karşılığı yoktur. Present Perfect Continuous Tense te kurulmuş cümleleri dilimize çevirirken bazen geçmiş zaman bazen şimdiki zaman kullanırız.

Bu zamanla bir süredir yapılmakta olan veya yeni bitmiş işleri anlatırız.

I have been studying physics for two hours =İki saattir ders çalışıyorum.

The ground is wet because it has been raining =Yerler ıslak çünkü yağmur yağdı (ve yağması daha yeni bitti- ya da hala sürüyor.)

Burada dikkat edilmesi gereken şudur: bu bir continuous (=devam eden) zamandır ve bu sebeple esasen devam eden işleri anlatırız. Daha önceki konumuz olan present perfect ise esasen bitmiş işleri anlatır.

Evet, bu bir continuous zamandır ama şimdiki zamanla (present continuous) ile karıştırılmamalıdır.

I am studying physics. =(şu anda) ders çalışıyorum. Şimdiki zamanda kurulmuş olan bu cümle bize sadece şu anı gösterir. Olayın geçmişine dair hiçbir şey söylemez.

I have been studying physics for two hours =İki saattir ders çalışıyorum. Bu cümle ise hem şu an işin devam ettiğini hem de ne zaman başladığını söyler bize. Yani hem şimdiyi hem geçmişi gösterir.
İSTİSNASI
 

Continuous olduğu içindevam işleri anlatır dedik ama yeni bitmiş hatta neredeyse bitmemiş işleri de bununla anlatırız. Cemil çarşıdan gelmiş nefes nefese kalmış, annesi soruyor neden?

I have been walking quickly while coming =Gelirken hızlı yürüdüm.

Hani neredeyse hızını alamamış da aynı tempoyu koruyor gibi.

Diğer bir istisna da tüm continuous zamanlarda olduğu gibi non-progressive dediğimiz fiillerdir. Bu konuda detaylı bilgi için tıklayınız.

I have  been knowing that man for half an hour YANLIŞ

I have known that man for half an hour DOĞRU

Son bir istisna da olayın/işin çok uzun süredir devam etmesi durumudur. Böyle durumlarda present perfect tense tercih edilir.

That castle has been standing there for a thousand years (şu kale bin yıldır orada duruyor) değil de

That castle has stood there for a thousand years denmesi daha uygundur.
NASIL YAPILIR?
 

Her zamanki yapımız özne+fiil+nesnezaten sabit. Fiil tüm continuous zamanlarda olduğu gibi –ing alır. İki de yardımcı fiilimiz var. Birincisi has/have (perfect tense olduğu için), diğeri been (continuous tense olduğu için).

He has been watching TV since 2 o’clock =saat ikiden beri TV izliyor.
YARDIMCI FİİLİ
 

“have/has”

Sadece 3. şahıslar için has,diğerleri için have

I have talked to Cemal.

Ayşe has talked to Cemal.

have not= haven’t

has not= hasn’t

You haven’t given the Money

She hasn’t decided yet.

VE

“been”

Bu da continuous tense olduğu için. Dikkat ederseniz tüm continuous zamanlarda be fiilinin uygun bir hali yardımcı fiil olarak kullanılır.

I am watching TV

I was watching TV

I have been watching TV.

Fakat present perfect continuous’ta beenhep fiilden önce gelir. Yani yeri sabittir. Esas yardımcı fiil have/has.
OLUMLU, OLUMSUZ, SORU
 

OLUMLU CÜMLELER

ÖZNE

YARD. FİİL

FİİL

NESNE

Diğer

The police

have been

following

the thief

secretly

Cemile

has been

sleeping



Ahmet

has been

playing

football


OLUMSUZ CÜMLELER

ÖZNE

YARD. FİİL

FİİL

NESNE

Diğer

Cemile

has not been

making

A cake


I

have not been

watching

TV


SORU CÜMLELERİ

*Soru kelimesi olmadan da soru sorulabilir. Bizde “mi, mı” diye biten sorular İngilizcede yardımcı fiil başa alınarak sorulur.

**Bu yardımcı fiil bolluğu kafa karıştırmasın. Esasen yaptığımız tek şey “am/is/are” yardımcı fiilini cümlenin ortasından koparıp en başına koymaktan ibarettir.
ZAMAN İFADELERİ
 

for, since

FOR: Geçmişten bugüne uzanan bir olayın süresini belirtmek için kullanılır.

I have lived her efor ten years =burada on yıldır yaşıyorum

SINCE: Geçmişten bugüne uzanan bir olayın başlangıcına işaret eder. O zamandan beri anlamı katar.

I have lived here since 1999 =burada 1999 yılından beri yaşıyorum.
SÖZLÜ ALIŞTIRMA - BAKIN, ÇÖZÜN

Bu bölümde aşağıda verilen kelimelerden tutarlı cümleler oluşturmanız bekleniyor. Yardımcı fiilleri siz kendiniz bulun. Bunu yaparken aklınızda bulundurmanız gereken en önemli bilgi cümle yapısıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi İngilizcede cümle daima ÖZNE+FİİL+NESNE biçiminde sıralanır. Akıllı bir öğrenici bunun ne büyük bir avantaj olduğunu asla aklından çıkarmaz.

1. work  /on this project  /  we   /  since the morning

2. Cemile /do/  homework      

3. the boy  /  all day  /  cookies  /   eat

4. follow  /   that girl  /I /    for three months

5. wait  /    for my friend  /   here   /  I

CEVAPLAR
İNTERAKTİF ALIŞTIRMALAR
Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)