ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisiZAMİR / PRONOUN

Gizle | Göster
ZAMİR (PRONOUN) NEDİR?

En basit tanımıyla zamirler isimlerin yerini tutan kelimelerdir.

Akrabalarımızı severiz. Akrabalarımız da bizi sever , demeyiz de onlar da bizi sever deriz. Burada “akrabalar” kelimesi isimdir, bu kelimenin yerine kullandığımız “onlar” kelimesi zamirdir.

Türkçe’de ben, sen, o, biz siz, onlar gibi kişi zamirleri, şu, bu gibi işaret zamirleri vardır. Benimki, seninki türünden aitlik bildiren zamirler de vardır.

Senin araban güzel ama benimki daha güzel, cümlesinde olduğu gibi. Burada da “benimki” ifadesi “benim arabam” yerine kullanılmıştır. Benim arabam bir tamlamadır ve tamlamalar da bütün olarak ele alındığında birer isimdir. Benim arabam ifadesi bir varlığı ifade etmektedir. Onun yerine kullandığımız benimki ifadesi de dolaylı olarak bir varlığın yerini tutmaktadır. Yani aslında diyebiliriz ki zamirler de bir çeşit isimdir. Bu sebeple de cümlede aynen isimlerin aldığı görevleri alabilirler. Yani özne ve nesne olabilirler.

Ben onu gördüm ama o beni görmedi, cümlesinde olduğu gibi.

Aynı durum tabi ki İngilizce için de geçerlidir.

Ancak İngilizce’de kelimenin özne mi nesne mi olduğunu belli eden çekim ekleri yoktur. Son yazdığımız cümlede onu ve beni kelimelerinin nesne olduğunu aldıkları –u ve –i eklerinden anlıyoruz. İngilizce’de bu tür ekler yoktur. Kelimelerin görevi cümle içinde bulundukları yerden anlaşılır.

Ahmet loves Ayşe, cümlesinde Ahmet’in özne Ayşe’nin nesne olduğunu Ö + F + N şeklindeki sabit cümle yapısından çıkarırız.

Zamirler için de aynı durum geçerlidir.

Ancak özne için ayrı nesne için ayrı zamirler kullanırız;

Ahmet loves Ayşe =He loves her

Ayşe loves Ahmet =She loves him

TÜRKÇE

ÖZNE ZAMİRİ

NESNE ZAMİRİ

Ben

I

Me

Sen

You

You

O (bay)

He

Him

O (bayan)

She

Her

O (diğer varlıklar)

It

It

Biz

We

Us

Siz

You

You

Onlar

They

Them

**Bu ve diğer tüm İngilizce kelimelerin okunuşlarını wordweb sözlüğünden öğrenebilirsiniz. Sözlüğü ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

ÖZNE

FİİL

NESNE

I

love

you

You

love

me

He

loves

her

She

loves

him

We

love

them

They

love

us

AİTLİK ZAMİRLERİ

Aitlik zamirlerine başlamadan önce aitlik sıfatlarını hatırlayalım;

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

Benim

My

Senin

Your

Onun (bay)

His

Onun (bayan)

Her

Onun (diğer varlıklar)

Its

Bizim

Our

Sizin

Your

Onların

Their

Bu kelimeler sıfattır ve sıfatlar isimlere muhtaçtır. Dolayısıyla tek başlarına kullanılmazlar.

This is my book

That is your book

She is my sister.

Ahmet is her brother.

We live in our country.

Yani, this book is my diyemeyiz. This book is my book demeliyiz.

Ya da,

This is mine demeliyiz.

Evet, burada aitlik zamirleri devreye giriyor. “my book” ifadesinin yerine kısaca” mine”.

This is my book =This is mine

Yani;

my book =mine

your book =yours

his sister =his

her brother =hers

our house =ours

their country =theirs

Your car looks good but mine is better.

My house is very small but yours is very big.

ÖZNE ZAMİRİ

AİTLİK SIFATI

AİTLİK ZAMİRİ

I

My

Mine

You

Your

Yours

He

His

His

She

Her

Hers

It

Its

- (yok)

We

Our

Ours

You

Your

Yours

They

Their

Theirs

REFLEXIVE PRONOUNS (myself, yourself ...)

1- Bunlar bir çeşit zamirdir.

Öznesi ve nesnesi aynı olan cümlelerde özneyi tekrarlamamak için nesnede reflexive zamir kullanılır.

 

Lary killed himself = Larry kendini öldürdü.

Öldüren de ölen de aynı kişi. Larry killed Larry yerine Larry killed himself deriz. Böylece acaba Larry başka bir Larry’yi mi öldürdü karmaşasını da yaşamayız.

 

 

You can see yourself in the mirror. = Aynada kendini görebilirsin.

 

Gören de görülen de aynı kişi. Gören kendini görüyor.

 

Reflexive pronouns

ŞAHIS ZAMİRLERİ

REFLEXIVE ZAMiRLER

Özne Zamirleri

Nesne Zamirleri

I

Me

Myself

You

You

Yourself

He

Him

Himself

She

Her

Herself

It

It

Itself

We

Us

Ourselves

You

You

Yourselves

They

Them

Themselves

 

Dikkat: Çoğulların –self değil –selves diye bittiğine dikkat ediniz.

 

Örnekler:

 

Harry doesn’t like himself = Harry kendini sevmez.

She didn’t know herself = Kendini tanımıyordu.

We must respect ourselves = Kendimize saygı duymalıyız.

 

2- Reflexive zamirler vurgu yapmak için de kullanılır. Yapılan işi öznenin yaptığını vurgulamak, bu konuda şüphe olmadığını anlatmak için.

 

I did it myself = Ben bunu kendim yaptım.

You must do your homework yourselves. = Ödevinizi kendiniz yapmalısınız.

They found the child themselves = Çocuğu kendileri buldular.

The bomb exploded itself = Bomba kendi kendine patladı.

 

3- Reflexive zamirler bazen de “tek başına” anlamı taşır. Bu durumda genelde “by” ile birlikte kullanılır.

 

Mary goes to school by herself. = Mary okula kendi kendine (yalnız başına) gider.

I live here by myself = Burada kendi başıma yaşıyorum.

İNTERAKTİF ALIŞTIRMALAR
Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)