ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisi
ZEBRA* 


Our fingerprints are unique, that is, everyone has different fingerprints. Zebras’ coats are like** fingerprints; they are unique. Each zebra has a coat with different stripes.

Scientists have theories about why zebras have coats with stripes.*** They say these stripes provide camouflage. Zebras live and walk in groups. When a lion or another predator intends to hunt a zebra, they must choose a single zebra from a group of zebras. In this way, they can concentrate their efforts on one zebra. Otherwise they can get confused and fail to hunt. Because zebras look like each other, it is difficult for predators to choose one****. So, zebras’ stripes confuse their enemies. Another theory about stripes is that zebras recognize each other as each one has a unique coat.

Like lions, zebras live in families. Each zebra family has one male, several females, and their young. These families come together with other families and form big groups with thousands of zebras. Such big groups are good against predators.

Zebras’ greatest enemies are lions and hyenas. Living in big groups helps zebras against lion or hyena attacks. A zebra is weaker than a lion; but a lion is weaker than a group of zebras. When a lion attacks a zebra, other zebras attack the lion and try to protect themselves together. When a lion wounds a zebra, other zebras circle the wounded zebra and defend it.

Zebras have an average lifespan of 25 years. In other words, an average zebra lives about 25 years.


*A simplified version of the original text at National Geographic

**like = gibi. Bu kelime fill olan like ile karıştırılmamalı.

George likes camels =George develeri sever.

George is like a camel = George deve gibidir.

***theories about why zebras have coats with stripes =zebraların neden çizgili olduğu hakkında teoriler. Buradaki soru kelimesinin (why) soru sormak için kullanılmadığına dikkat ediniz. Soru kelimesinin başını çektiği cümleciğin de soru düzeninde değil normal düzende olduğunu görünüz.

ÖZNE

FİİL

NESNE

Scientists

have

theories about why

zebras

have

coats with stripes


ÖZNE

FİİL

NESNE

****It is difficult for predators to choose one = Choosing a zebra is difficult for predators. Bu, İngiliz dilinde sık kullanılan bir yapıdır. Bu cümlede zor olan ne? Bir zebra seçmek. O zaman “seçmek /choosing” öznedir ve cümlenin başında olmalıdır. Doğru. Ama bu sık kullanılan yapıda “choosing” yerine bir zamir koyarız (it) ve özneyi sonra “to choose” olarak ifade ederiz. Yani –az rastlanan bir durumdur ama- zamir kendinden once gelene değil sonra gelene işaret eder.

Driving is enjoyable =Araba sürmek eğlencelidir. =It is enjoyable to drive.

Smoking is forbidden =It is forbidden to smoke.=Sigara içmek yasaktır.


SORULAR

1-    Why are zebras’ coats like our fingerprints?

2-    Why must a predator choose a single zebra before beginning an attack?

3-    What are the two advantages of stripes for zebras?

4-    Why do zebras form big groups?

5-    How long does a zebra usually live?CEVAPLAR

ZAMİR SORULARI

Altı çizili zamirler hangi ifadelerin yerine kullanılmış?

1-    they, satır 2:

2-    they, satır 7:

3-    one, satır 11:

4-    themselves, satır 19:

5-    it, satır 20:CEVAPLAR

zebranın postu
Fingerprints are unique.
No two fingerprints are the same.
Pyjamas with stripes
provide (v) = sağlamak, sunmak
Turkey provides military bases for NATO
Lions and eagles are predators. They kill and eat other animals.
otherwise = yoksa/ aksi takdirde
George Bush is confused
enemy (n) =düşman
Dogs and cats are enemies. They hate each other
recognize (v) = Tanımak, farketmek
attack = saldırmak, saldırı
wounded (adj) = yaralı
Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)